Me teeme seda nii:

paindlik lähenemine + individuaalsed lahendused + kogemus = smart soft

Legacy süsteemide moderniseerimine ja tugi

Legacy süsteemide moderniseerimine ja tugi

Vaata lähemalt »

Tarkvara lahendused

Tarkvara lahendused

Vaata lähemalt »

Konsultatiivsed teenused

Konsultatiivsed teenused

Vaata lähemalt »


Mobiilirakendused

Native mobile application – see on rakendus, mida arendatakse konkreetse platvormi jaoks. Näiteks võib esile tuua kõige populaarsemaid platvorme – iOS, Windows Phone, Android. Selline rakendus kasutab kõiki aparaat- ning tarkvara võimalusi, mis on spetsiifilised iga konkreetse platvormi jaoks.

Rakendus installitakse seadmele app store´st. Näiteks võib tuua Windows Phone jaoks arendatud rakenduse Ü-kaart, mis kasutab mitte ainult kõiki operatsioonisüsteemi eeliseid, kuid ka seadmete NFC võimalusi andmete lugemiseks kaardilt.

Hybrid mobile application – koondab endas nii web kui ka natiivsete rakenduste elemendid. Rakendust arendatakse kasutades CSS, HTML5 ja JavaScript tehnoloogiaid. See teeb rakendust lihtsalt ülekantavaks ning lubab luua installatsioonipaketi konkreetsele platvormile. Rakendustel on piiratud juurdepääs programmsetele ning aparaatsetele platvormi võimalustele. Expert Software Development OÜ-l on piisav töökogemus rakenduste platvormil Apache Cordova arendamises.

Mobiilirakendused

WEB-rakendused

Tänapäeval eelistavad paljud ettevõtted arendada veebibrauseril asuvaid rakendusi ning kliendid suhtlevad ettevõtte tarkvaraga brauseri vahendusel. Näiteks võib see esineda nii konfidentsiaalse rakendusena, millele juurdepääs on võimalik vaid korporatiivse arvutivõrgu kaudu, kui ka „avatud“ rakendusena, millele juurdepääs on võimalik interneti kaudu.

Kirjeldatud veebibrauseripõhiste rakenduste eelised traditsiooniliste (traditsioonilised ehk lokaalsed) rakenduste ees on järgmised:

 • Juurdepääs rakendusele on võimalik igast maailma paigast;
 • Uuendamist vajab vaid rakenduse osa, mis asub vahetult serveril;
 • Selline rakendus on krossplatvormiline ning töötab erinevatel operatsioonisüsteemidel ning brauseritel, samuti nutitelefonides ning tahvelarvutides.
 • Sellised rakendused töötavad nii offline- kui ka online-režiimides.

Meie ettevõtte spetsialiseerub kirjeldatud tüüpi veebirakenduste arendamisele. Rakenduste frondend (nähtav osa) arendatakse meie poolt kasutades CSS tehnoloogiaid, HTML5 ning JavaScript. Backend (serveri osa) arendatakse Microsofti .NET platvormil.

WEB-rakendused

Legacy süsteemide moderniseerimine ja tugi

Tänapäeval arenevad IT – arendamise valdkonnad kiires tempos, iga päev väljastatakse palju uuendusi, uusi IT – tooteid ja komponente. Uued komponendid töötavad aga kiiremini, uutes tarkvara versioonides need defektid ja vead, mis ilmnesid eelnevates versioonides, on juba parandatud.

Selleks, et vastata aja nõuetele, olla võimeline suhtlema teiste toodete, rakenduste ja süsteemidega, millest igaüks juba loodud süsteem (programm, tarkvaralahendus) – on vaja pidevat kaasajastamist.

Tavapäraselt on äriühingutel juba olemas tarkvaralahendused, mida nad edukalt kasutavad ning millega nad täielikult rahul on, kuid aastatega sellised kaua aega tagasi loodud tarkvara lahendused ehk legasy süsteemid aeguvad. Aeguvad peamiselt framework´id, mida arendajad kasutasid antud süsteemi arendamisel, aeguvad ka komponendid, millest need süsteemid koosnevad.

Sellest hoolimata süsteemide arenduse ja tugiteenuste osutamise ülemaailmsed kogemused näitavad, et iga süsteem vajab pidevat hooldust ning nõuab selle uuendamisele ehk moderniseerimisele investeeringuid.

Just nimelt sel juhul, mil ilmneb vajadus, kas uute komponentide arendamiseks juba eksisteerivale süsteemile või süsteemi täiendavaks arendamiseks eesmärgiga nö laiendada süsteemi funktsionaalsust, on tegu sellise süsteemi uuendamise vajadusega.

Tellija ja arendaja vahelised suhted

Tavapäraselt peale süsteemi arendamise lõpetamist ei ole arendaja eriti huvitatud ega motiveeritud antud süsteemile toe osutamisest, teiste sõnadega – arendajate seas ei ole süsteemitugi eriti populaarne , kuna uue süsteemi arendamine „nullist“ on ajaliselt kiirem ning seega kasumlikum IT-arendamise valdkonna ettevõtetele. Silma paistab asjaolu, et isegi garantiipõhine töö süsteemi vigade parandamisel on enamasti aeglasem ning mitteaktiivne. Sellele põhjuseks on samuti IT-arenduse valdkonnas valitsev põhimõte „arenda ning unusta“ ( develop and forget ) ning IT-valdkonna ettevõtete struktuursed lahendused, mille puhul alustavad arendajad peale konkreetse süsteemi arenduse lõpetamist koheselt muu uue tarkvara arendamisega.

Expert Software Development on leidnud huvitavaid külgi aeguvate süsteemide toe ning uuendamise valdkonnas. Meie ettevõttes töötavad professionaalid, kes on huvitatud ning oskavad aeguvaid süsteeme nii toetada ning uuendada kui ka arendada uusi süsteeme. Meie ettevõtte protsessid on ülesehitatud selliselt, et oleme alati valmis kiiresti ja paindlikult reageerima esitatavatele nõuetele.

Lahendused, mis Expert Software Development pakub aeguvate süsteemide uuendamisel:

 • IT – süsteemide hooldus;
 • Aegunud komponentide asendamine ning nende integreerimine süsteemi;
 • Süsteemi uuendamise strateegia välja arendamine;
 • Süsteemide üleviimine uuele platvormile.
Legacy süsteemide moderniseerimine ja tugi

Tarkvara lahendused

komplekslahendused, mis seisnevad suures koguses erinevates komponentides – rakendustes, service´tes, nõuavad reeglina komponendivahelist integreerimist. Komponentide integreerimine on vajalik eelkõige selleks, et komponentide vastastiku koosmõju tulemusena toimiks süsteem kui terviklik suur mitmetahuline organism.

lahendused, mis pakub Expert Software Development:

 • juhtimissüsteemide automatiseerimine;
 • protsesside automatiseerimine;
 • süsteemide ja komponentide integreerimine.
Tarkvara lahenduse

Konsultatiivsed teenused

on vajalikud järgmistel juhtudel:

 • Juhul, kui ettevõttes ei ole saavutatud / puudub ühine arusaam seoses küsimustega või probleemidega, mis tekkisid arendamise protsessi käigus ning te soovite hankida erapooletu spetsialisti arvamust või te soovite hankida ettevõttes kasutusel olevate IT-tehnoloogiate kasutamise efektiivsuse kohta erapooletu ekspertspetsialisti hinnangut;
 • Ettevõtte raames infotehnoloogiate või IT-lahenduste juurutamisega seotud eelarve kujundamiseks ning kulude optimeerimise (kvaliteedi ja teenusevahelise reaalse hinna vastavuse hindamine) eesmärgil. Tänu pikaajalistele töökogemustele arendamises ning IT-projektide elluviimises, samuti tarkvarade tugi- ning juurutamise teenuste osutamise valdkondades, oleme võimelised osutama kvalifitseeritud abi erinevatel tarkvara arendamise etappidel. Küsige – ning väga võimalik, et meie poolt pakutavad lahendused on lihtsamad ning lubavad minimiseerida tarkvarainvesteeringuid, samas võime pakkuda värskeid lahendusi, mis teevad eesmärgi saavutamise kiireimaks ja efektiivseimaks;
 • Teie jaoks on väga oluline ettevõtte äriprotsesside efektiivsuse tõstmine;
 • Teie jaoks on oluline ettevõtte ühise IT - infrastruuktuuri loomise teel kindlustada ettevõtte tegevuse juhtimise efektiivsust ning tegevuse ja protsesside läbipaistvust.
Konsultatiivsed teenused

Kontakt

+372 5563 7293

info@expsoft.eu